Про автора

Біографічна довідка та інформація

Художник Вадим Михальчук

Вадим Михальчук

Сучасний український художник, вчений, громадський діяч, педагог, колекціонер живопису. Живе і працює в Києві. Професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доцент, заслужений художник України. Твори автора зберігаються в національних художніх музеях, галереях сучасного мистецтва і приватних колекціях світу.
Факсиміле митця
 • Народився в 1971 році в Києві в родині офіцера. Малювати вчився в Київській дитячій художній школі №4, потім в художній студії при Київському вищому військово-морському політичному училищі. У 2000 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, в 2002 — Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв.
 • У 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України». Об'єкт дослідження — галерейна діяльність в контексті формування арт-ринку України на рубежі ХХ — ХХІ століть. Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Афанасьєв Юрій Львович.
 • Освіта
  • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2000 р. − мистецтвознавець, спеціаліст (диплом КВ 12666724);
  • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2002 р. − менеджмент організацій, спеціаліст (диплом МБНХ 009385);
  • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2010 р. − мистецтвознавець-експерт, викладач мистецтвознавчих дисциплін, магістр (диплом КВ 39694949);
  • Більше
  • Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013 р. − кандидат мистецвознавства (диплом ДК № 016958).
  • Інститут публічного управління та кадрової політики НАКККіМ, курси підвищення кваліфікації, 2015 р. (свідоцтво 12СПВ 180642).
  • Вчене звання – доцент кафедри мистецтвознавства та експертизи, 2015 р. (атестат 12ДЦ №043945. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 29 вересня 2015 року, протокол №4/02-Д)
 • Наукова діяльність
  • Участь
   Всеукраїнська науково-практична конференція «Видатні постаті науки, культури і освіти України», 30-31 жовтня 2008 р., Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ.
  • Опубліковано
   Тези: К.К. Костанді і виставкова діяльність Товариства південноросійських художників наприкінці ХIX – початку XX століть // Видатні постаті науки, культури і освіти України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С. 9.
  • Більше
  • Опубліковано
   Стаття: Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. XXI. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С. 147-154.
  • Опубліковано
   Стаття: Культурно-історична еволюція понять «галерея», «галерейна діяльність» та споріднених з ними // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. – Вип. 14. − К.: ДАКККіМ, 2008. – С. 198-206.
  • Участь
   Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування», 26-27 грудня 2009 р., ДАКККіМ, м. Київ.
  • Опубліковано
   Тези: Мистецтвознавча експертиза в галерейній діяльності // Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 9.
  • Опубліковано
   Стаття: Галерейна діяльність як предмет наукового дослідження // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту: зб. наук. праць. – Вип. 17. – Т. 1. – Рівне: РДГУ, 2011 – С. 286-290.
  • Участь
   IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі», 9-10 лютого 2012 р., Луганський державний ін-т культури і мистецтв, м. Луганськ.
  • Опубліковано
   Стаття: Комерційні галереї в культурному житті сьогодення // Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2012. – С. 72-74.
  • Участь
   Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28-29 березня 2012 р., Київський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
  • Опубліковано
   Тези: Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури: програма Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір», 28-29 березня 2012 р., Київський ун-т ім. Б. Грінченка, м. Київ.
  • Опубліковано
   Стаття: Галерейна діяльність в умовах сучасного арт-ринку і художньої культури// Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.– К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 688-694.
  • Участь
   V Всеросійська науково-практична конференція «Сучасне мистецтво у контексті глобалізації», 03 лютого 2012, Санкт-Петербурзький гуманітарний ун-т профспілок, м. Санкт-Петербург.
  • Опубліковано
   Стаття: Галерейна діяльність як феномен сучасного культурного життя// Сучасне мистецтво у контексті глобалізації. Матеріали V Всеросійської науково-практичної конференції − СПб: СПбГУП, 2012. – С. 160-162.
  • Опубліковано
   Теоретико-методологічні засади вивчення діяльності мистецьких галерей // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного ун-ту: зб. наук. праць. − Вип. 18 [у 2-х томах]. − Т.1. – Рівне, РДГУ, 2012. − С. 142−146.
  • Опубліковано
   Стаття: Новітні мистецькі технології в галерейній діяльності України // Культура і сучасність: альманах.-№2, К.: НАКККіМ, 2012.-С.248-253.
  • Опубліковано
   Робоча програма навчальної дисципліни: Галерейна справа. К.-НАКККіМ, 2013, 31 с.
  • Опубліковано
   Стаття: Художні галереї і візуальне мистецтво новітніх технологій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб. наук. праць. − № 1. − К.: НАКККіМ, 2014. − С. 148−153.
  • Участь
   VII Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистцьке середовище: творчість та технології», 09 квітня 2014, НАКККіМ, Інститут мистецтв та дизайну, кафедра режисури, м. Київ
  • Опубліковано
   Тези: Українська державна культурна політика в галузі образотворчого мистецтва в другій половині ХХ століття (на прикладі діяльності Дирекції художніх виставок України): програма VII Міжнародної науково-творчої конференції. – К., НАКККіМ. − С. 8.
  • Опубліковано
   Стаття: Основні тенденції актуалізації екслібриса на сучасному світовому арт-ринку // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - № 3. Х.: ХДАДіМ, 2014. – С. 70-75.
  • Опубліковано
   Стаття: Екслібріс як об’єкт колекціонування: досвід сучасної України // Науковий аспект // ТОВ «Аспект» м. Самара, - №2 – 2014. – С. 76-83.
  • Участь
   35 Міжнародна науково-практична конференція «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии», м. Новосибірськ, 2014.
  • Опубліковано
   Тези: Шляхи самореалізації молодого художника у сучасній Україні // збірка статей за матеріалами 35 Міжнародної науково-практичної конференції «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». м. Новосибірськ №4 (35).- 2014.-С.102-107.
  • Участь
   Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», м. Умань, 24 жовтня 2014 р.
  • Опубліковано
   Тези: Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти// Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». м. Умань, 2014.-С.7.
  • Опубліковано
   Стаття: Дефінітивні та функціональні аспекти дослідження художніх галерей у вимірі динаміки освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць. – Вип.10 – Умань, УДПУ, 2014. – С.77-84.
  • Опубліковано
   Стаття: Мистецька галерея як феномен арт-простору сучасної України// Мистецтвознавчі записки: зб. наукових праць.- Вип. 26. – К.: НАКККіМ, 2014.- С. 201-210.
  • Опубліковано
   Стаття: Інтерактивні форми діяльності художньої галереї в контексті contemporary art // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. 33-К.: НАКККіМ, 2014. – С. 172-182.
  • Участь
   Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Культурні цінності Криму та Донбасу: питання переміщення, повернення, супроводу, експертизи, збереження, музеєфікації», м. Київ, 4-5 червня 2015.
  • Опубліковано
   Стаття: Космічні танці Петра Бойка // Петро Бойко: художній альбом. - К.: Друкарня Вольф, 2015. - С. 6-9.
  • Участь
   Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності», м. Київ, 9-10 червня 2016.
  • Опубліковано
   Стаття: Виставки польських художників в Україні 2013-2015 років: основні особливості // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. – К. : Міленіум, 2016. - Вип. I (6). – С.41-46.
  • Опубліковано
   Стаття: Комерційні банки як організатори художніх виставок в Україні в 2000-і роки // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – Вип. XXXVI. – К.: ДАКККіМ, 2016. – С. 192-200.
  • Участь
   Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної науки», м. Дніпро, 24-25 лютого 2017.
  • Опубліковано
   Стаття: Эксперт художественного рынка как имиджевый компонент современной культуры страны // Молодий вчений. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної науки». – Частина II, м. Дніпро, 24-25 лютого 2017. – С. 87-91.
  • Опубліковано
   Стаття: Роботи Руслана Агірба як LANDMARK сучасної української графіки. // Scientific discussion: збірник наукових праць. – Вип.№6 (6) – м. Прага, Чеська Республіка, 2017. – С.39-46.
  • Участь
   Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття», м.Ужгород, 21-22 квітня 2017 року.
  • Опубліковано
   Стаття: Галерейное дело в современной Украине: парадоксы и перспективы. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття». м. Ужгород, 2017. -Частина 1-С.30-33.
  • Опубліковано
   Стаття: Мотив Ангела у графіці Генадія Пугачевського. // Scientific Light №7. м. Wroclaw, 2017, с. 12-22.
  • Участь
   V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», м. Харків, 30-31 березня 2018 року.
  • Опубліковано
   Стаття: Українські колекціонери екслібриса: зібрання, імена. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук». м. Харків, 30-31 березня 2018 року.
  • Опубліковано
   Стаття: Діоскури скульптурного простору сучасної України: творчі експерименти Єгора та Микити Зігура. Slovak International scientific journal. Bratislava, Slovakia. 15, 2018. –С. 3-8.
  • Опубліковано
   Стаття: Феномен творчої династії Якутовичей у контексті художньої культури України другої половини ХХ-початку ХХI століття. Monografia pokonferecyia. Science, Research, Development#3. Roterdam 30.03.2018-31.03.2018. С.75-79.
  • Опубліковано
   Стаття: «Художня емаль у творчості Олександра Бородая». Науковий електронний журнал Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва», 2018, випуск 1 (5) - С. 96-105.
 • Публікації про художника
  • Альбом «Образотворче мистецтво України», м. Москва: «Галарт», 2011. − Живопис. «Весілля», 2000. − Полотно, олія. − 60х50. − С. 82.
  • Газета «Культура і життя», №41(4561) від 11 жовтня 2013 року. − «Метафізика часу». Валентина Єфремова. − С. 9
  • Більше
  • Альбом «Образотворче мистецтво Києва. Художники Співдружності», м. Москва: «Галарт», 2014. − Живопис. «Розмова», 2000. − Полотно, олія. − 100х80. − С. 68
  • Журнал «Справи сімейні» №4(208) 2015-«Веселі картинки» Вадима Михальчука. Валентина Єфремова. – С.8-9.
  • Інтернет ресурс «Худкомбінат»: «Успіх колекціонера складається із співвідношення помилок і правильних рішень», 2018. Анастасія Суворова. Стаття
  • Журнал «European multi science journal» №14 / 04.2018. − «Гедонізм як фактор, що визначає стиль творчої манери Вадима Михальчука». Ігнатов Євген Євгенович. − Живопис. «Аліна і чорний кіт», 2017. − Полотно, олія; «Світанок», 2003. − Полотно, олія; «Карпатська казка», 2000. − Полотно, олія; «Виходячи за рамки», 2005. − Полотно, олія; «Дівчина-загадка», 2004. − Полотно, олія. − С. 25-30.
 • Всеукраїнська художня виставка, присвячена 65-річчю ХОНСХУ, м. Харків, 2003.
 • Всеукраїнська художня виставка «Осінь-2004», м. Київ, 2004.
 • Всеукраїнська художня виставка «Мій рідний Харків», м. Харків, 2004.
 • Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Кіровоград, 2005.
 • Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2005.
 • Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2005-2006.
 • Всеукраїнська художня виставка «Сучасний український краєвид», м. Полтава, 2006.
 • Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Одеса, 2006.
 • Всеукраїнська художня виставка «Моя Україна», м. Київ, 2006.
 • Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2006.
 • Всеукраїнська художня Різдвяна виставка, м. Харків, 2006-2007.
 • Всеукраїнська художня виставка «Різдво-2008», м. Київ, 2007‑2008.
 • Куратор проекту «Позитивні позиції Петра Бойка», Український фонд культури, м. Київ, 9-19 лютого 2011.
 • Мистецький проект «АРТ-ЕКСПО ЮКРЕЙН», м. Київ, Український дім, 7-17 березня 2011.
 • Всеукраїнська художня виставка «20 років Незалежності», м. Київ, 2011.
 • Всеукраїнська художня виставка «День художника», м. Київ, 2011.
 • Куратор проекту «Делириум Пети Бойко», м. Одеса, Літературний музей, 12-25 квітня 2012 року: видання каталогу до виставки, участь у телепередачах «Ранковий гість» та «Ута ньюс».
 • Ювілейна художня виставка «25 років Українському фонду культури», м. Київ, 11-21 квітня 2012 року, УФК.
 • Персональна виставка живопису «Метафізика часу», Золота зала Українського фонду культури, м. Київ, 20-29 вересня 2013 року.
 • Всеукраїнська художня виставка, присвячена 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова, м. Київ, 2013.
 • Ювілейна художня виставка до 45-річчя Київської організації Національної спілки художників України «Мистецтво у просторі і часі», м. Київ, 25 квітня-11 травня 2014 року, Центральний будинок художника.
 • Персональна виставка живопису «Веселі картинки. Вадим Михальчук», Золота зала Українського фонду культури, м. Київ, 2-19 квітня 2015 року.
 • Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна», м. Чернігів, 2015.
 • Аукціон «Епоха» №27, лот№142, «Букет для вчительки математики» (каталог), м. Київ, 2016.
 • Всеукраїнська виставка-конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Міжнародного фонду Національної академії мистецтв України, м. Київ, 2016.
 • Перший міжнародний китайсько-український форум митців (буклет), м. Харбін, Китайська Народна республіка, 20-27 грудня 2016.
 • Аукціон «Епоха» №28, лоти №125, 126 «Вероніка. Кавун і шампанське», «Чорна кава» (каталог), м. Київ, 2016.
 • Аукціон «Золотий перетин» №33, лот №7 «Рожеві берези» (каталог), м. Київ, 2017.
 • Всеукраїнська виставка «Абстрактний живопис України», м. Київ, 2017.
 • Виставка українського живопису «Зустріч». Даолянь (Порт-Артур), КНР, 2017.
 • Виставка українських і китайських художників (каталог). Харбін, КНР, 2017.
 • Благодійний аукціон у Музеї Історії Києва «Подаруй дитині казку» (каталог), лоти №57,56, м. Київ, 2017.
 • Аукціон «Епоха» №30, лот №149 «Червона сукня» (каталог), м. Київ, 2017.
 • Церемонія нагородження Всеукраїнською Премією «Кращій GR-спеціаліст року» (буклет), м. Київ, Fairmont Grand Hotel Kyiv, 2018
 • Аукціон «Епоха» 31, лот 122 «Андріївський узвіз» (каталог), м. Київ, 2018.
 • Грамота від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за щиру працю на користь Святої Церкви Христової (від 16. 03. 2006).
 • Подяка від Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Київської міської галереї мистецтв «Лавра» за вагомий внесок у розвиток культурної діяльності та з нагоди відзначення 10-річчя Київської міської галереї мистецтв «Лавра» (від 12.04.2006).
 • Подяка від Управління ДАІ ГУ МВС України в Київський області за вагомий внесок по виконанню робіт при будівництві меморіального комплексу працівникам ДАІ, загиблим при виконанні службових обов’язків та померлим внаслідок Чорнобильської катастрофи (наказ №130 УДАІ ГУ від 18.12.2007 р.).
 • Грамота від відділу культури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за збереження пам’ятки історії в Києво-Святошинському районі Київської області − реставрацію гранітної Стели на території Боярського краєзнавчого музею (2008).
 • Почесна грамота від Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 07.07.2009).
 • Диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу живопису «24 карата − образотворче мистецтво» в рамках проекту День Європи, м. Київ (від 02.08.2010).
 • Почесна грамота Президії Українського фонду культури за активну благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 4.03.2011).
 • Почесна відзнака Українського фонду культури «За подвижництво в культурі» (від 4.03.2011).
 • Одностайним рішенням Президії УФК − член правління Українського фонду культури, м. Київ, (15.04.2011).
 • Ювілейна медаль на відзнаку 25-річчя діяльності Українського фонду культури за багатолітню творчу та благодійницьку діяльність у відродженні, примноженні і пропаганді національної культури (посвідчення від 11.04.2012).
 • Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь у громадському та творчому житті організації (2012).
 • Одностайним рішенням Президії УФК − голова Наглядової ради Українського фонду культури, м. Київ, VII звітно-виборча конференція УФК (20.12.2012).
 • Почесна грамота Президії українського фонду культури за активну творчу, громадську та благодійницьку діяльність на ниві відродження і розвитку національної культури (від 4.03.2013).
 • Почесна грамота Посольства Киргизької Республіки в Україні за активну участь у Всеукраїнській художній виставці, присвяченій 85-річчю із дня народження Чингіза Айтматова (від 28.11.2013).
 • Грамота Київської організації Національної спілки художників України за активну участь в житті організації (2014).
 • Ювілейна медаль «За вірність заповітам Кобзаря» до 200-річчя із дня народження Т.Г. Шевченка (відповідно до рішення Президії Правління Українського фонду культури від 7 березня 2014 р.).
 • Почесний диплом Президії Національної академії мистецтв України за вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва України (від 02.04.2015).
 • Почесне звання «Заслужений художник України» (Указ Президента України №18/2016 від 22 січня «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України).
 • Диплом другого ступеня Міжнародного фонду Національної академії мистецтв України за твір «Чорний кофе». Всеукраїнська виставка-конкурс образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, м. Київ, 2016.
 • Срібна медаль Національної Академії Мистецтв України (рішенням Президії Національної Академії Мистецтв України №9/43 від 09.11.2016).
 • Грамота від ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток культури та освіти, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти (2017).
 • Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III-го ступеня за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви від Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (№4786 від 14.03.2017)
 • Обрано Почесним професором Шеньдженського технологічного університету (Quest Professor of Shenzhen Technology University). Шеньджень, КНР, 2017.
 • Орден Святого Миколая Чудотворця за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Україської Православної Церкви від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета (2961 від 15.03.2018)

Контакти

Задайте питання Автору в будь-який момент

Майстерня

Перспективна, 2в
Київ, Україна 01042


Контакти та соцмережі